Otwarcie Centrum Drzeworytu w Płazowie

Już w najbliższy czwartek, 25 stycznia o godz. 10:00, odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Drzeworytu w Płazowie. Centrum będzie funkcjonowało w budynku starej szkoły podstawowej w Płazowie. Inicjatorami wydarzenia jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin i Gmina Narol. Drzeworyt płazowski jest techniką artystyczną głęboko zakorzenioną w kulturze regionu. Ta dawna forma sztuki ludowej jest dziś ożywiana przez entuzjastów i rzemieślników, jak Józef Lewkowicz, Grzegorz Ciećka i Anna Serkis – Wojtowicz.

Ta metoda tworzenia obrazów polegała na wycinaniu wzorów w miękkim drewnie, które następnie pokrywano farbą i odbijano na papierze lub tkaninie. Wczesne prace były proste, często związane z motywami religijnymi i ludowymi, odzwierciedlając głęboko zakorzenione przekonania i legendy lokalnej społeczności. Technika drzeworytu polega na wydłubywania wzorów z drewnianych bloków, co pozwala na tworzenie odbitek o wyjątkowej głębi i teksturze. Typowe dla drzeworytu płazowskiego jest przedstawianie postaci religijnych i scen biblijnych w stylu, który łączy elementy tradycyjnego rzemiosła z indywidualnym wyrazem artystycznym.

25 stycznia, w budynku dawnej szkoły podstawowej w Płazowie odbędzie się uroczyste otwarcie Centrum Drzeworytu Płazowskiego, w skład którego wchodzić będą: otwarta sala warsztatowa, multimedialna i wielokulturowa.

Program wydarzenia:

  1. otwarcie sali warsztatowej, multimedialnej oraz wielokulturowej,
  2. projekcja filmu o drzeworycie,
  3. warsztaty drzeworytnicze,
  4. tradycyjne, regionalne potrawy.

Wydarzenie pn. „Otwarcie Centrum Drzeworytu w Płazowie” jest kolejnym etapem projektu „Podkarpacka kultura bez barier”, którego celem jest wsparcie i rozwój przedsiębiorczości lokalnych twórców, artystów, instytucji dziedzictwa kulturowego i ośrodków kultury z 5 podkarpackich gmin. W ramach projektu, każda z gmin opracowała długoterminową strategię rozwoju publiczności i przedsiębiorczości kulturalnej, które będą stanowiły fundament dla lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Organizatorem wydarzenia jest Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin i Gmina Narol

Partner projektu: Norsensus Mediaforum

Operator programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusze Norweskie i EOG

Projekt pod nazwą „Subcarpathian Culture Without Barriers” korzysta z dofinansowania o wartości 411 132,32 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Łączna wartość projektu wraz z wkładem własnym wynosi 2 208 099,22 PLN.

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania lub sugestie? Chętnie wysłuchamy Twoich opinii! Skorzystaj z naszego formularza kontaktowego i dołącz do naszej inicjatywy.

Dziękujemy za kontakt z biurem Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin!
Ups! Coś poszło nie tak podczas przesyłania formularza.